Stáhnete si nový Produktový katalóg Labquality 2024

 

EQA3 –  Tři analytické systémy (přístroje) za cenu jednoho

Výsledky všech analytů lze nahlásit z jednoho, dvou nebo tří analytických systémů (analyzátorů).
Vyhodnocení druhého a třetího systému je zdarma.
Princip vyhodnocení tří analytických systémů za cenu jednoho platí (téměř) u všech kontrolních progra Labquality.

Flexibilita objednávek

Laboratoř si může doobjednat kontrolní cykly i v průběhu roku a v případě nouze může některé objednane měsíce později zrušit nebo přeregistrovat na jiné měsíce. O zrušení nebo změnu registrace stačí požádat v předstihu 3 měsíců.

 • Klinická chemie »Alergologie »Základní chemie »Srdeční markery »Analýza diabetu »Endokrinologie » Obecná klinická chemie, známá koncentrace »Obecná klinická chemie, neznámá koncentrace »Speciální chemie »Specifické proteiny »Nádorové značky »Analýza moči
 • Hematologie »Sérologické testy krevní transfuze »Počet buněk a morfologie buněk »Koagulace
 • Krevní banky a transfuzní medicína
 • Imunologie
 • Mikrobiologie »Bakteriální sérologie »Bakteriologie »Mykologie »Parazitologie »Virologie
 • Detekce nukleové kyseliny
 • Multiplex
 • Patologie »Preanalytika »Diagnostika “ Technologie
 • Preanalytika
 • Ostatní»Andrologie»Klinická fyziologie »Genetika » Laboratorní přístroje
 • Pre- a post- analytické programy 

 

         NOVÉ PROGRAMY A PRODUKTY 2024

 

2707 Maternal serum screening
           Prenatálny skríning

5254 Mycoplasma genitalium, drug resistance, nucleic acid detection
           Mycoplasma genitalium, lieková rezistencia, detekcia nukleových kyselín

5253 Helicobacter pylori, nucleic acid detection
           Helicobacter pylori, detekcia nukleovej kyseliny

5088 HIV, antibodies and antigen detection, extra set of samples
            Extra set vzoriek pre HIV, detekcia protilátok a antigénov

8205 Pipette control
            Kontrola pipet

5231 Mycobacterium tuberculosis, drug resistance, nucleic acid detection, extra set of samples
           Extra set vzoriek pre Mycobacterium tuberculosis, lieková rezistencia, detekcia nukleových kyselín

4389 D-dimer, extra set of samples
            Extra set vzoriek pre D-dimer

5683 Mpox (Monkeypox virus), nucleic acid detection
           Opičie kiahne, detekcia nukleovej kyseliny

8850 DNA sequencing (EQUALIS)
            Sekvenovanie DNA (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8851 Quantification of ABO antibodies (EQUALIS)
            Kvantifikácia protilátok ABO (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8852 Titration of erythrocyte antibodies (EQUALIS)
            Titrácia protilátok proti erytrocytom (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8853 Iohexol (EQUALIS)
           Johexol (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8854 Phosphatidyl ethanol in blood (EQUALIS)
            Fosfatidyletanol v krvi (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8855 Alcohol biomarkers in urine (EQUALIS)
           Biomarkery alkoholu v krvi (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

 

           ZMĚNY V ROZVRHU DISTRIBUCE 2024

 

 2754 Faecal Elastase (2 rounds/year)
            Fekálna elastáza (2 cykly /rok, marec a september)

5261 Fungal infections, nucleic acid detection (April and September)
           Plesňové infekcie, detekcia nukleových kyselín (2 cykly /rok, apríl a september)

5562 Multiple respiratory virus, nucleic acid detection (4 rounds/year)
           Mnohopočetný respiračný vírus, detekcia nukleových kyselín (4 cykly/rok, január, apríl, júl, október)

5556 HSV1&2/VZV/Treponema pallidum, nucleic acid detection (April and October)
           Treponema pallidum, detekcia nukleovej kyseliny (apríl a október)

 

           ZMĚNY PROGRAMŮ 2024 (ROZSAH, PARAMETRY, VZORKY)

 

2749 Faecal occult blood, quantitative: New artificial stool sample including human Hb (rounds 2 and 4)
           Okultná krv v stolici. Umelá vzorka stolice obsahujúca ľudský hemoglobín bude dodávaná v mesiacoch jún a december.
Kvapalný roztok ľudského hemoglobínu bude dodávaný v mesiacoch marec a september.

5100 Blood culture (incl. sepsis multiplex methods): 3 samples/round
           Hemokultivácia (vrátane multiplexných metód sepsy: 3 vzorky v jednom cykle)

5101 Blood culture, screening (incl. sepsis multiplex methods): 3 samples/round
          Hemokultivácia, skríning (vrátane multiplexných metód sepsy: 3 vzorky v jednom cykle)

5670 Influenza virus A+B and RS virus, nucleic acid detection: 3 samples/round
           Vírus chrípky A+B a vírus RS, detekcia nukleových kyselín: 3 vzorky v jednom cykle)

5556 HSV1&2/VZV/Treponema pallidum, nucleic acid detection: 3 samples/round
           HSV1&2/VZV/Treponema pallidumdetekcia nukleových kyselín: 3 vzorky v jednom cykle)

5300 Respiratory infections multiplex, nucleic acid detection. Examinations: Bocavirus added
           Multiplexové respiračné infekcie, detekcia nukleových kyselín. Medzi patogény pridaný Bocavírus.

5420 Toxoplasma, antibodies. Examinations: IgA antibodies removed
            Protilátky proti toxoplazme. Ukončené testovanie IgA protilátok.

5190 Faecal culture. Examinations: Antimicrobial susceptibility (rounds 2 and 4) added
           Fekálna kultivácia. Pridaná antimikrobiálna citlivosť v 2. a 4. cykle.

5930 Autoimmune liver disease and gastric parietal cell antibodies. Examinations: LKMAb removed
           Autoimunitné ochorenie pečene a protilátky proti parietálnym bunkám žalúdka.
Ukončené testovanie mikrozomálnych protilátok pečene a obličiek.

 

           UKONČENÍ SCHÉMAT A PRODUKTŮ V ROCE 2024

 

4151 Reticulocyte count, automated: Cell-Dyn 4000, Saphire
          Počet retikulocytov, automatizovaný: Cell-Dyn 4000, Saphire

4152 Reticulocyte count, automated: Coulter Gens, LH750
          Počet retikulocytov, automatizovaný: Coulter Gens, LH750

4155 Reticulocyte count, automated: Cell Dyn 3200, 3500, 3700, Ruby
           Počet retikulocytov, automatizovaný: Cell Dyn 3200, 3500, 3700, Ruby 4235  

4235 Leucocyte differential count, 5-part, automated: Coulter ACT5-diff
           Diferenciálny počet leukocytov, 5-zložkový, automatizovaný: Coulter ACT5-diff

 

           PILOTNÍ STUDIE

Pilotní studie jsou projekty nových programů a produktů externího hodnocení kvality ve stádiu vývoje. Účast v pilotních studiích je bezplatná, ale je omezena na určitý počet účastníků. Zařazení do pilotu se obvykle řídí jednoduchým pravidlem „kdo dříve přijde, ten dříve mele“. Momentálně jsou otevřena pilotní schémata: 

Helicobacter pylori, nucleic acid detection

Prenatálny skríning

Upozorňujeme zájemce, že informace o pilotních studiích a jejich harmonogramu jsou průběžně aktualizovány na webové stránce: https://www.labquality.com/external-quality-assessment/new-schemes/