Ceník služeb EHK POCT 2024

 

  Název zkoušky Cena bez DPH   Matrice vzorku
  CRP 1 870 Kč   Kapalný vzorek hotový k použití. Stačí na kontrolu 3 přístrojů.
  INR 1 870 Kč   CogauChek XS, Xprecia Stride – tekutá plasma hotová k použití. Stačí na kontrolu
3 přístrojů CoaguChek nebo Xprecia.
  microINR – lyofilizovaná plná krev anebo plasma, před měřením je nutné rozpuštění.  Stačí na kontrolu 2-3 přístrojů microINR.  EuroLyser – lyofilizovaná plasma, před měřením je nutné rozpuštění. Stačí nakontrolu 3 přístrojů EuroLyser.

  LabPad – lyofilizovaná plná krev. Stačí na kontrolu 1 přístroje LabPad. Pokud potřebujete provést vyšetření INR na 2-3 přístrojích LabPad, je nutno objednat 2 nebo 3 sady vzorků (pro každý přístroj 1 sadu). Druhá (třetí) sada vzorků je za poloviční cenu.

  iFOB *  2 090 Kč/ 1.sada vzorků;
3 085 Kč/
2 sady vzorků;
4180 Kč/
3 sady vzorků;

a) Březen, září – tekutý vzorek (pufrovaný roztok lidského hemoglobinu). Jedna sada tekutých vzorků stačí na vyšetření iFOB na jednom přístroji. Pokud potřebujete provést vyšetření iFOB na 2-3 přístrojích, je nutno objednat 2-3 sady vzorků (pro každý přístroj 1 sadu). Druhá (třetí) sada vzorků je za poloviční cenu.

b) Červen, prosinec – umělý vzorek stolice obsahující lidský hemoglobin.

  HbA1c 2 290 Kč Plná krev, hotová k použití. Stačí na kontrolu 3 přístrojů.
  Glukóza 1 650 Kč Lyofilizát, před měřením je nutné rozpuštění. Stačí na kontrolu 5 přístrojů.
  Streptokok A 2 190 Kč Tekutý (faryngeální) vzorek, hotový k použití.
  Močové proužky 1 990 Kč Lyofilizát, před měřením je nutné rozpuštění. Stačí na kontrolu 3 přístrojů.
  Troponiny 1 980 Kč Tekutý vzorek, hotový k použití. Stačí na kontrolu 2 přístrojů.
  NT-proBNP      2 790 Kč Tekutý vzorek, hotový k použití. Stačí na kontrolu 2 přístrojů.
  D-dimer 2 490 Kč Tekutý vzorek, hotový k použití. Stačí na kontrolu 2 přístrojů.
  Certifikát      90,-Kč Cena za originál. Kopie zdarma.
*  iFOB
  1. Kapalní vzorky budou dodávány beze změny jako doposud. Jedna sada tekutých vzorků stačí na vyšetření iFOB na jednom přístroji. Pokud potřebujete provést vyšetření iFOB na 2-3 přístrojích, je nutno objednat 2-3 sady těkutých vzorků (pro každý přístroj 1 sadu). Druhá (třetí) sada vzorků je za poloviční cenu.
  2. Umělý vzorek stolice je stabilní přípravek hotový k použití tak jako běžný vzorek pacientské stolice. Svými fyzikálními vlastnostmi napodobuje reálný pacientský vzorek. Vzorek bude obsahovat množství materiálu, které by mělo vystačit na testování na 2 (3)přístrojích beze rozdílů typu přístroje. Není potřeba kupovat pro každý přístroj samostatnou sadu jak je to u tekutých vzorků. 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH bude účtována dle platných předpisů v čase odeslání vzorků.
Prodávající je oprávněn jednostranně změnit výši ceny služby pouze v případě zvýšení kurzu EURA o + 3% oproti kurzu měny EUR ku CZK stanovené ke dni 2. 10. 2023.

 Od 24.4. 2024 je za kladné vyřízení objednávky doručené po termínu ​účtován poplatek 500 Kč.