Název programu Cena bez DPH Matrice vzorku
CRP 1690,- Kč Kapalný vzorek hotový k použití.
INR 1690,- Kč CogauChek XS, Xprecia Stride – tekutá plasma hotová k použití.
microINR, Coag-Sense – lyofilizovaná plná krev anebo plasma, před měřením je nutné rozpuštění.
EuroLyser – lyofilizovaná plasma, před měřením je nutné rozpuštění.
LabPad – lyofilizovaná plná krev.
iFOB 1) 1890,- Kč / první sada
945,-Kč / druhá anebo třetí sada
Tekutý vzorek. 
HbA1c 2090,- Kč Plná krev, hotová k použití.
Glukóza 1490,- Kč Lyofilizát, před měřením je nutné rozpuštění.
Streptokok A 1990,- Kč Tekutý (faryngeální) vzorek, hotový k použití.
Močové proužky 1790,- Kč Lyofilizát, před měřením je nutné rozpuštění.
Troponiny 1790,- Kč Tekutý vzorek, hotový k použití.
NT-ProBNP 2590,- Kč Tekutý vzorek, hotový k použití.
D-dimer 2290,- Kč Tekutý vzorek, hotový k použití.
Certifikát 90,- Kč Cena za originál. Kopie zdarma.

 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH bude účtována dle platných předpisů v čase odeslání vzorků. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit výši ceny služby v případě zvýšení kurzu EURA o + 3 % oproti kurzu měny EUR ku CZK stanovené ke dni 1. 10. 2021.