15.10.2023        OBJEDNÁVKY 2024

 

Objednávkový systém EHK on-line 2024 je již v provozu. Novou nabídku programů včetně harmonogramu dodávek 2024 naleznete ZDE

 

Pro účastníky, kteří mají dva nebo tři přístroje, nabízíme extra službu 3in1

  • Při kontrole CRP nebo HbA1c je možné z každého vzorku nahlásit výsledky měření na třech libovolných přístrojích, ale fakturuje se pouze jeden přístroj. Kontrola dalších dvou je bezplatná.
  • Při kontrole INR je možné z jednoho vzorku nahlásit výsledky měření na více (maximálně na třech) libovolných přístrojích pouze v rámci daného kódu (cyklu): 3x CoaguChek, 2x microINR, 3x EuroLyser, 1x LabPad. Kombinace různých přístrojů u jednoho kódu (cyklu) INR není možná.
  • Pro kontrolu iFOB (TOKS) má Labquality dva typy vzorků EHK fekálního hemoglobinu.
    1) Pufrovaný roztok lidského hemoglobinu (kapalný vzorek). Kapalný roztok lidského hemoglobinu bude dodáván v měsících březen a září. Kapalné vzorky budou dodávány beze změny jako dosud. Jeden set tekutých vzorků stačí k vyšetření iFOB na jednom přístroji. Pokud potřebujete provést vyšetření iFOB na 2-3 přístrojích, je nutné objednat 2-3 sety kapalných vzorků (pro každý přístroj 1 set). Druhý (třetí) set vzorků je za poloviční cenu.
    2) Umělý vzorek stolice * obsahující lidský hemoglobin. Umělý vzorek stolice bude dodáván v měsících červen a prosinec. Umělý vzorek stolice je stabilní přípravek hotový k použití tak jako běžný vzorek pacientské stolice. Svými fyzikálními vlastnostmi napodobuje reálný pacientský vzorek. Vzorek bude obsahovat množství materiálu, které by mělo vystačit na testování na 2 (3) přístrojích bez rozdílů typu přístroje. Není třeba kupovat pro každý přístroj samostatnou sadu jako je tomu u tekutých vzorků. Protože se jedná o umělý vzorek, použití tohoto materiálu má mnoho potenciálních výhod.

Plán dodávek kontrolních materiálů je fixní. To znamená, že pokud si objednáte měsíc březen nebo září, dostanete automaticky kapalný vzorek. Objednáte-li se měsíc červen nebo prosinec, dostanete automaticky umělý vzorek stolice. Typ vzorku se pevně váže na příslušný měsíc. Nelze zvolit měsíc a různý typ vzorku.