Evropský specialista na externí hodnocení kvality

 

Posláním Labquality je pomáhat laboratořím plnit náročné úkoly laboratorní diagnostiky a zajistit lepší bezpečnost pacientů.

 

 • Je mezinárodně uznávaná organizace, která patří mezi evropské lídry v externím hodnocení kvality (EHK). Je členem Evropského výboru pro programy externího hodnocení kvality v laboratorní medicíně (EQALM), aktivně spolupracuje s Evropskou federací klinické chemie a laboratorní medicíny (EFLM) a ostatními organizátory EHK.

 • Je organizací akreditovanou podle mezinárodní normy EN ISO / IEC 17043 a certifikovanou organizací podle mezinárodní normy EN ISO 9001 a je oprávněna vydávat mezinárodně platné Certifikáty / Osvědčení pro oblast externího hodnocení kvality v laboratorní medicíně.

 • Nabízí kvalitní kontrolní materiály a 170 klinicky relevantních programů EHK, které pokrývají celý laboratorní proces od preanalytiky až po postanalytiku u všech disciplín humánní a veterinární laboratorní medicíny a „Point of care testing“ (POCT).

 • Akreditovaným laboratořím poskytují plnou podporu při plnění normativních požadavků ISO 15 189.

 • Působí v 55 zemích, má 200 spolupracujících expertů, specialistů a koordinátorů.

 • 7000 klientů ve Skandinávii, západní, střední a východní Evropě, na Středním východě, Asii, Americe a severní Africe.

 • Provádí také certifikaci zdravotnických a sociálních služeb ve Finsku.

 • V oblasti zajišťování kvality organizuje pro zdravotnické laboratoře postgraduální vzdělávání.

 • Programy Labquality EQAS jsou vhodné pro malé, střední i velké laboratoře a pokrývají potřeby celé laboratorní medicíny.

 • Mezi hlavní skupiny uživatelů patří klinické laboratoře, včetně mikrobiologických a patologických laboratoří, farmaceutické laboratoře, univerzitní laboratoře, laboratoře výzkumných ústavů a ​​veřejného zdravotnictví, laboratoře zdravotních pojišťoven, POC na ambulancích a jednotkách intenzivní péče, environmentální, lékárenské a veterinární laboratoře.

 • V zájmu jednoduché, rychlé a efektivní komunikace s klienty používá Labquality ověřený informační systém ve webové aplikaci LabScala, ve které jsou uloženy veškeré informace EHK klientů (objednávky, osobní údaje, výsledky zkoušek, grafy, výkazy, statistiky, závěrečné hodnotící zprávy a jiné). V aplikací LabScala má každý účastník svůj vlastní kanál.

Více informací o programech Labquality EHK naleznete na www.labquality.fi