CRP, INR, HbA1c, iFOB

Objednávka 2024 (přihláška) na kontrolní zkoušky CRP, INR, HbA1c a iFOB se podává prostřednictvím webové aplikace on-line

 

Kardiální markery 

Objednávka 2024 (přihláška) na kontrolní zkoušky srdečních markerů Troponiny (TnT a TnI), Natriuretické peptidy (NT-proBNP a BNP) a D-Dimer se podává prostřednictvím webové aplikace on-line