Slide

Pro vyšší bezpečnost pacientů
a kvalitu zdravotní péče

Laboratórny test

Cílem laboratorních testů jsou
spolehlivé a srovnatelné výsledky

Slide

Více než 60% lékařských rozhodnutí
je založených na laboratorních výsledcích

Obr. č. 3

Externí hodnocení kvality
má klíčovou roli při hodnocení výkonu každého účastníka

Externí hodnocení kvality
má klíčovou roli při hodnocení výkonu každého účastníka

integrated-EQA 6
labquality logo