Před objednáním si ověřte, zda se váš přístroj pro vybraný program EHK nachází v Seznamu POCT přístrojů pro nabízené EHK programy. Nemáte-li jistotu, zda je váš POCT přístroj vhodný pro EHK program Labquality, kontaktujte mailem jan.balla@manacon.sk

Týden před odesláním kontrolních vzorků vás informujeme notifikační emailovou zprávou na termín doručení a lhůty kontrolního cyklu.

CRP, INR, HbA1c, iFOB

Objednávka 2024 (přihláška) na kontrolní zkoušky CRP, INR, HbA1c a iFOB se podává prostřednictvím webové aplikace on-line

Klienti, kteří nemohou poslat objednávku on line, mají k dispozici tištěnou formu objednávky, kterou mohou poslat emailem. Objednávku a Smlouvu si stáhněte buďto ve formátu PDF nebo ve formátu DOC. Vyplňte objednávkový formulář a smlouvu buď ručně (PDF formát) anebo elektronicky ve Wordu (DOC formát). Pokyny pro vyplnění naleznete na poslední straně formuláře.
Kalendář kontrol nalezněte
ZDE      Ceník kontrol nalezněte ZDE
Vyplněný formulář odešlete mailem na adresu alica.durcova@manacon.sk

 

SRDEČNÍ MARKERY

Objednávka 2024 (přihláška) na kontrolní zkoušky srdečních markerů Troponiny (TnT a TnI), Natriuretické peptidy (NT-proBNP a BNP) a D-Dimer se podává prostřednictvím webové aplikace on-line

Klienti, kteří nemohou poslat objednávku on line, mají k dispozici tištěnou formu objednávky, kterou mohou poslat emailem. Objednávku a Smlouvu  si stáhněte buďto ve formátu PDF nebo ve formátu DOC. Vyplňte objednávkový formulář a smlouvu buď ručně (PDF formát) anebo elektronicky ve Wordu (DOC formát). Pokyny pro vyplnění naleznete na poslední straně formuláře.
Kalendář kontrol nalezněte ZDE      Ceník kontrol nalezněte ZDE
Vyplněný formulář odešlete mailem na adresu alica.durcova@manacon.sk

 

* Telefonické objednávky nejsou přijímány.

* Kontrolní cykly je možné objednat i v průběhu roka 2024. Kalendář objednávek nalezněte ZDE

* Od 24.4. 2024 je za kladné vyřízení objednávky doručené po termínu ​účtován poplatek 500 Kč.