Ceník Labquality EQAS na rok 2024

Děkujeme, že uvažujete nad objednávkou EHK Labquality. Vyžádání Ceníku 2024 je bezplatné a nezávazné. Ceník si můžete vyžádat ZDE

  • Ceník 2024 obsahuje kód kontrolního programu, název kontrolního programu, cenu jednoho kontrolního cyklu v Eurech (cena je uvedena bez DPH), doporučený minimální počet kontrolních cyklů a počet výsledků (analyzátorů), který je možné poslat na vyhodnocení z jednoho kontrolního programu. Pokud laboratoř provozuje tři analyzátory pro stejný účel, může poslat výsledky měření z každého přístroje. Fakturuje se jen jeden cyklus. Podmínkou je elektronické nahlášení výsledků přes webovou aplikaci LabScala.
  • Cenou se rozumí cena jednoho kontrolního cyklu. Laboratoře si mohou objednat libovolný počet kontrolních programů a kontrolních cyklů. Ceny jsou uvedeny v EUR bez DPH a zahrnují kompletní náklady kontrolního cyklu včetně dopravních nákladů k objednateli. Výstavce faktury uvede na faktuře mimo částky v eurech i její přepočet na českou měnu ke dni vystavení dokladu.
  • Fakturace za kontrolní cykly se realizuje po dodání kompletního kontrolního cyklu, kterým se rozumí dodání sady kontrolních vzorků, průvodní dokumentace, vyhodnocení kontrolního cyklu a závěrečné zprávy.
  • Elektronické zprávy o všech kontrolních cyklech EHK jsou k dispozici na internetové stránce LabScala zdarma. Labquality nezasílá papírové písemné zprávy. Pokud žádáte zasílání papírových zpráv, můžete si je objednat. Tato služba je zpoplatněna dle cenníku.
  • Certifikát dostávají účastníci EHK Labquality na konci roka zdarma a je platný nasledujíci kalendářny rok od 1.1.2025 do 31.12.2025.