Ceník Labquality EQAS na rok 2023

  • Ceník 2023 obsahuje kód kontrolního programu, název kontrolního programu, cenu jednoho kontrolního cyklu v Eurech (cena je uvedena bez DPH), doporučený minimální počet kontrolních cyklů a počet výsledků (analyzátorů), který je možné poslat na vyhodnocení z jednoho kontrolního programu. Pokud laboratoř provozuje tři analyzátory pro stejný účel, může poslat výsledky měření z každého přístroje. Fakturuje se jen jeden cyklus. Podmínkou je elektronické nahlášení výsledků přes webovou aplikaci LabScala.
  • Cenou se rozumí cena jednoho kontrolního cyklu. Laboratoře si mohou objednat libovolný počet kontrolních programů a kontrolních cyklů.
  • Fakturace za kontrolní cykly se realizuje po dodání kompletního kontrolního cyklu, kterým se rozumí dodání sady kontrolních vzorků, průvodní dokumentace, vyhodnocení kontrolního cyklu a závěrečné zprávy.
  • Elektronické zprávy o všech kontrolních cyklech EHK jsou k dispozici na internetové stránce LabScala zdarma. Labquality nezasílá papírové písemné zprávy. Pokud žádáte zasílání papírových zpráv, můžete si je objednat. Tato služba je zpoplatněna dle cenníku. Pokud zasílání papírových zpráv nežádáte, v objednávce zaškrtněte políčko „NE“. Certifikát o účasti dostávají účastníci EHK zdarma. Zpoplatňuje se pouze v případě, že objednávka obsahuje menší počet cyklů než je doporučený minimální počet u většiny objednaných kontrolních programů. Pokud máte zájem o Ceník 2023 pošlete svůj požadavek na adresu info@manacon.sk