Před objednáním si ověřte, zda se váš přístroj pro vybraný program EHK nachází v Seznamu POCT přístrojů pro nabízené EHK programy. Nemáte-li jistotu, zda je váš POCT přístroj vhodný pro EHK program Labquality, kontaktujte mailem jan.balla@manacon.sk

CRP, INR, HbA1c, iFOB

Objednávka 2023 (přihláška) na kontrolní zkoušky CRP, INR, HbA1c an iFOB se podává prostřednictvím webové aplikace on-line

Klienti, kteří nemohou poslat objednávku elektronickou formou, mají k dispozici tištěnou formu objednávky, kterou mohou poslat emailem nebo klasicky poštou. Tištěnou formu objednávky a smlouvy si stáhněte buďto ve formátu PDF nebo ve formátu DOC. Vyplňte objednávkový formulář a smlouvu buď ručně (PDF formát) anebo elektronicky ve Wordu (DOC formát). Pokyny pro vyplnění naleznete na poslední straně formuláře.

SRDEČNÍ MARKERY

Objednávka 2023 (přihláška) na kontrolní zkoušky srdečních markerů Troponiny (TnT a TnI), Natriuretické peptidy (NT-proBNP a BNP) a D-Dimer se podává prostřednictvím webové aplikace on-line

Klienti, kteří nemohou poslat objednávku elektronickou formou, mají k dispozici tištěnou formu objednávky, kterou mohou poslat emailem nebo klasicky poštou. Tištěnou formu objednávky a smlouvy si stáhněte buďto ve formátu PDF nebo ve formátu DOC. Vyplňte objednávkový formulář a smlouvu buď ručně (PDF formát) anebo elektronicky ve Wordu (DOC formát). Pokyny pro vyplnění naleznete na poslední straně formuláře.

Vyplněný formulář odešlete mailem na adresu alica.durcova@manacon.sk

 

* Telefonické objednávky nejsou přijímány.

* Kontrolní cykly je možné objednat i v průběhu roku 2023. Kalendář objednávek nalezněte zde.

* Objednávky doručené dodavateli po termínu nejsou akceptovány.