15.10.2022        OBJEDNÁVKY 2023

 

Objednávkový systém EHK on-line 2023 je již v provozu. Novou nabídku programů včetně harmonogramu dodávek 2022 naleznete zde.

Pro účastníky, kteří mají dva nebo tři přístroje, nabízíme extra službu 3in1

  • Při kontrole CRP nebo HbA1c je možné z každého vzorku nahlásit výsledky měření na třech libovolných přístrojích, ale fakturuje se pouze jeden přístroj. Kontrola dalších dvou je bezplatná.
  • Při kontrole INR je možné z jednoho vzorku nahlásit výsledky měření na více (maximálně na třech) libovolných přístrojích pouze v rámci daného kódu (cyklu): 3x CoaguChek, 2x microINR, 3x EuroLyser, 1x LabPad. Kombinace různých přístrojů u jednoho kódu (cyklu) INR není možná.
  • Kontrolu iFOB v roce 2023 plánuje Labquality organizovat s tekutým vzorkem (roztok lidského hemoglobinu v pufru). Zkouška s tekutým vzorkem se provede na všech přístrojích (s výjimkou QuikRead go) tak, že kontrolní vzorek se nejprve naředí pufrem z extrakční zkumavky v poměru 100 μl kontrolního roztoku a 100 μl extrakčního pufru z odběrové zkumavky. Zředěný vzorek se pak přímo změří na přístroji stejným způsobem, jako vzorek lidské stolice extrahované do pufru. Tato zkouška je zaměřena na přesnost měření. Tekutévzorky budou dodány po celý rok 2023. Jedna sada tekutých vzorků stačí na vyšetření iFOB na jednom přístroji. Pokud potřebujete provést vyšetření iFOB na 2-3 přístrojích, je nutno objednat 2 -3 sady vzorků (pro každý přístroj 1 sadu). Druhá (třetí) sada vzorků je za poloviční cenu.
Upozornění

Nelze zcela vyloučit, že v roce 2023 zařadí Labquality do některých cyklů i tuhý vzorek iFOB. V aktuálním případě bychom zveřejnili informaci o změně v aktualitách na webu.