1.12.2021 POZOR! ZMĚNA! Stanovení hemoglobinu ve stolici (iFOBT, TOKS) v roce 2022

  • Kontrolu iFOB v roce 2022 organizuje Labquality pouze s tekutým vzorkem (roztok lidského hemoglobinu). Zkouška s tekutým vzorkem se provede na všech přístrojích (s výjimkou QuikRead go) tak, že kontrolní vzorek se nejprve naředí pufrem z extrakční zkumavky v poměru 100 μl kontrolního roztoku a 100 μl extrakčního pufru z odběrové zkumavky. Zředěný vzorek se pak přímo změří na přístroji stejným způsobem, jako vzorek lidské stolice extrahované do pufru. Tato zkouška je zaměřena na přesnost měření. Tekutévzorky budou dodány po celý rok 2022.
  • Jedna sada kontrolních roztoků stačí na vyšetření iFOB na jednom přístroji. Pokud potřebujete provést vyšetření iFOB na 2-3 přístrojích, je nutno objednat 2 sady vzorků (pro každý přístroj 1 sadu). Druhá (třetí) sada vzorků je za poloviční cenu.

1.10.2021  OBJEDNÁVKY 2021

Objednávkový systém EHK on-line na rok 2022 je již v provozu. Novou nabídku programů včetně harmonogramu dodávek 2022 naleznete zde.

Pro účastníky, kteří mají dva nebo tři přístroje, nabízíme extra službu 3in1

Z každého vzorku je možné nahlásit výsledky měření na třech (3) libovolných přístrojích, u glukometrů z pěti (5), ale zpracování fakturujeme pouze z jednoho přístroje. Vyhodnocení dalších dvou (2), u glukometrů čtyř (4), výsledků je bezplatné. Při kontrole INR je možné z jednoho vzorku nahlásit tři (3) výsledky měření pouze na stejném typu přístroje.