Objednávka a Smlouva

Smlouvu 2022 potvrzenou statutárním zástupcem zdravotnické laboratoře (zařízení), zašlete ve dvou stejnopisech spolu s vyplněným objednávkovým formulářem na korespondenční adresu:  Ing. Alica Durcová – ManaCon.CZ, ul. Sv. Vincenta 6, 821 03 Bratislava, Slovensko

Objednané kontrolní cykly vyznačte na objednávkovém formuláři dle předlohy. Měsíce dodání vyznačte křížkem. Na více kontrolních cyklů použijte kopii druhé strany.

Z důvodu předcházení ztrát nebo nesprávného doručení kontrolních vzorků vás prosíme, abyste při změně sídla společnosti, doručovací adresy nebo kontaktní osoby nezapomínali na včasnou oznamovací povinnost. Dále vás prosíme, abyste při každé komunikaci s námi (ManaCon nebo Labquality) vždy uvedli váš klientský kód Labquality. Děkujeme.