Objednávka EHK 2023 (přihláška) na kontrolní zkoušky se podává prostřednictvím webové aplikace online, nebo zasláním papírové objednávky
Uzavření smlouvy o poskytování EHK služeb není povinné. Pokud smlouvu potřebujete, zašlete Smlouvu 2023 ve dvou stejnopisech spolu s vyplněným objednávkovým formulářem na korespondenční adresu
Ing. Alica Durcová – ManaCon.CZ, ul. Sv. Vincenta 6, 821 03 Bratislava, Slovensko

 

Z důvodu předcházení ztrát nebo nesprávného doručení kontrolních vzorků vás prosíme, abyste při změně sídla společnosti, doručovací adresy nebo kontaktní osoby nezapomínali na včasnou oznamovací povinnost. Dále vás prosíme, abyste při každé komunikaci s námi (ManaCon nebo Labquality) vždy uvedli váš klientský kód Labquality (kód pracoviště). Děkujeme.