Program EHK Labquality 2022

 

Představujeme vám nový Katalog programů externího hodnocení kvality na rok 2022 

 

Tři analytické systémy (přístroje) za cenu jednoho

Výsledky všech analytů lze nahlásit z jednoho, dvou nebo tří analytických systémů (analyzátorů).
Vyhodnocení druhého a třetího systému je zdarma.
Princip vyhodnocení tří analytických systémů za cenu jednoho platí (téměř) u všech kontrolních progra Labquality.

Flexibilita objednávek

Laboratoř si může doobjednat kontrolní cykly i v průběhu roku a v případě nouze může některé objednane měsíce později zrušit nebo přeregistrovat na jiné měsíce. O zrušení nebo změnu registrace stačí požádat v předstihu 3 měsíců.

 • Klinická chemie »Alergologie »Základní chemie »Srdeční markery »Analýza diabetu »Endokrinologie » Obecná klinická chemie, známá koncentrace »Obecná klinická chemie, neznámá koncentrace »Speciální chemie »Specifické proteiny »Nádorové značky »Analýza moči
 • Hematologie »Sérologické testy krevní transfuze »Počet buněk a morfologie buněk »Koagulace
 • Krevní banky a transfuzní medicína
 • Imunologie
 • Mikrobiologie »Bakteriální sérologie »Bakteriologie »Mykologie »Parazitologie »Virologie
 • Detekce nukleové kyseliny
 • Multiplex
 • Patologie »Preanalytika »Diagnostika “ Technologie
 • Preanalytika
 • Ostatní»Andrologie»Klinická fyziologie »Genetika » Laboratorní přístroje
 • Pre- a post- analytické programy 

 

Kromě dosavadních osvědčených programů EHK vám v roce 2022 vám nabízíme rozšířenou paletu kontrolních testů pro detekci viru SARS-CoV-2
 • SARS CoV-2 protilátky IgG, IgA, IgM, celkové protilátky
 • SARS-CoV-2 antigen
 • SARS-CoV-2 nukleová kyselina
 • SARS-CoV-2 nukleová kyselina + Chřipka A + Chřipka B
Dále sedm úplně nových schémat
 • Interleukin-6
 • Francisella tularensis, protilátky
 • CMV and EBV, detekce nukleové kyseliny, kvantitativně
 • Žaludeční biomarkery
 • Ketony (beta-hydroxybutyrát), POCT
 • Mnohonásobný respirační virus, detekce nukleové kyseliny
 • Krystaly synoviální tekutiny
 • Preanalytika: Pneumatický transport vzorků